Udigvet 25.09.2014

Soderup

Soderup er den yngste af de landsbyer der udgør Fløng sogn og ligger på grænsen mellem, hvad der tidligere var Sømme og Smørum Herred. På grund af navnet formodes det, at den er opstået i slutningen af vikingetiden, men der er fundet beviser for, at der også har boet mennesker her i bondestenalderen.

Navnet kommer af mandsnavnet Sote eller Soti og af torp, som betyder "udflytterbebyggelse", altså "Sotis udflytterbebyggelse". Navnet bliver første gang nævnt i de skriftlige kilder i 1257 som Sothæthorp.

I Christian Vs Matrikel fra 1688 talte Soderup 8 gårde fordelt i en ring omkring forten, hvorpå landsbyens seks huse lå. Soderup udskiftedes så sent som år 1800, men var til gengæld et skoleeksempel på en såkaldt stjerneudskiftning, der tillod alle landsbyens gårde at blive liggende i byen, mens husmændene fik tildelt små lodder nordøst herfor.

Omkring 1830 bestod landsbyen endnu af 8 uudflyttede gårde, mens antallet af huse var steget til 14, alle med jord. De mange uudflyttede gårde bevirker, at Soderup fremstår som en "rigtig" landsby, et særsyn i området, og endnu drives der landbrug fra fem af dem.

(fra Kroppedal)


Andre historier