Udigvet 04.11.2019

H.T.K. Byudvikling i 60'erne

Mini foredrag af fhv. Udviklingschef Claudio Pannicelli
(Ansat i kommunen fra 1968 til 2005)

Karakteristisk for perioden 1960 -1970

  • Optimisme p.g.a. økonomisk opsving
  • Mangel på boliger
  • Industrialiseret byggeri
  • Øget bilisme og fleksibilitet på arb.markedet
  • Rammer for byudvikling af byfingre (veje, bane, kloak, vand, grønne områder, etc.)
  • Udviklingsplaner fra central side
  • Offentligt – privat samarbejde for centerplanerne
  • Økon. nedtur i 1968

1- Statens og Regionens planer

Se mere om Fingerplanen og Transportkorridor Klik her

Se mere om Fingerplanen: Klik her

2- Kommunens Dispositionsplan 1965

Bemærk at det store område i Kragehave var planlagt med ca. 3.000 boliger (parcelhuse). Hele boligområdet blev efterfølgende sløjfet og udlagt til Transportkorridor. Kommunen skulle have erstatning for disse boliger i Fløng-Soderup området, men det er gået i glemmebogen.

3- Kommunens udbredelse 


I 1961 var hele Høje Taastrup området et landbrug.


I 1962 
stoppede Parkvej ved skolen og TIK

4- Kommunens udbredelse i 1966
    Østlig del

Bemærk: Høje Taastrup landsby er intakt. Taastrupgård og Blåkildegård bebyggelser er ikke opført. 

Vestlig del


Bemærk: Charlottegård og Hedeland Nord er ikke udviklet.

5- I/S H.T. Storcenter dannet i 1966

Konsortiet (Ny Danske Loyd, Esso/SMC og Håndværkerne) køber 2.mio m2 jord, og indgår i et off./privat samarbejde

6- Planerne om Storcentret i 1969

Det planlagte Storcenter med 300.000 etage m2 og 8.000 parkeringspladser til aflastning af Kbh.

7-Illustration af  Storcenter (City 2) i 1968

Forestilling af hele området som blev publiceret af Politiken i 1968

8- Byggemodning af Charlotteager 1968

Bem.: Grusgrav i Kallerup påbegyndt, ingen industri nordom Baldersbrønde.

9- Byggemodning af Taastrup SØ (Tofterne)

Blåkildegård og Grønhøjgård boligområder endnu ikke i gang. Den sydlige del er overtaget fra Ishøj kommune (den gamle Røjlegrøften kan ses nederst). Ingen motorvej.

10- Sket i 60.rne 

OBS: følg Byudviklingen i de andre årtier fra de øvrige 4 opslag


Andre historier