Udigvet 04.03.2016

Protester mod Storcenter

Sammenslutnig mod Storcenter overrakte i 1978 12.954 underskrifter på kravet om en folkeafstemning om centersagen. Overrækkelsen blev ledsaget af bl. a. musik, og skete på rådhuset, der dengang lå på Køgevej. Nedenfor illustratione fra lokalbladet"Folk i Taastrup", i 1982. Jordkøberne opkøbte landbrugsjord til 12 kr/m2 i 1960'rne. Da kommunen offentliggjorde sine planer om et storcenter m.m., steg prisen til 60 kr/m2. (Else Trier)

Andre historier