Behandling af personoplysninger (GDPR)

Den nye databeskyttelseslov (GDPR) påkræver, at vi oplyser om hvordan vi indsamler og behandler personlig data.

Ansvarlig

Hvis du skal have oplyst hvilken data, vi har på dig i vores system, eller anmode om at få data slettet, skal du kontakte enten:

Vedr. medlemsskab eller fortællinger
Sekretær: Claudio Pannicelli
Email: claudio@kabelmail.dk

eller

Vedr. nyhedsbreve
Formand: Poul Neergård
Email: mailonline@mail.dk

Medlemmer

Vi opbevarer følgende data elektronisk på vores medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Email
 • Telefonnummer
 • Registrering af betaling af kontingent og faktura

Vi opbevarer denne data i 5 år hvorefter den uigenkaldeligt slettes. Kun sekretær Claudio Pannicelli og formand Poul Neergård har adgang til denne data.

Nyhedsbreve

Vi opbevarer følgende data elektronisk på vores nyhedsbrevsmodtagere:

 • Navn
 • Email-adresse

Modtagere kan afmelde sig nyhedsbreve til hver en tid. Når de afmelder sig, beholder vi deres data i 5 år hvorefter de slettes.

Fortællinger

På vores hjemmeside har besøgende mulighed for at indsende fortællinger i enten tekst-, video- eller billedformat.

Vi opbevarer følgende data elektronisk på indsendelserne:

 • Ophavspersonens navn
 • Ophavspersonens email-adresse

Vi opbevarer kun denne data ind til henvendelsen er behandlet, dvs. når fortællingen er publiceret. Derefter slettes den.

Datadeling med samarbejdspartnere

Vores hjemmeside hostes hos I&D Hosting. I denne forbindelse er de såkaldt "databehandlere", dvs. de behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instrukser. Al information, der sendes gennem hjemmesiden (dvs. nyhedsbreve, fortællinger og beskeder sendt via kontaktformularer) opbevares elektronisk på deres hosting service.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores opbevaring og behandling af din data tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har:

 • Indsigtsret
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det vil sige, du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få at vide, om vi har data på dig liggende og hvad vi bruger den data til.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk