Udigvet 13.06.2015

Fløng Skole

C. F. Lynge var lærer på Fløng skole, og på billedet fra 1903 ses han sammen med en flok elever foran den nye hovedskolen fra 1898. (Else Trier)

Andre historier