Udigvet 30.09.2014

Sengeløse

Navnet Sengeløse er sammensat af ordene "Sæing", der betyder "beboer ved søen" og "løse", der betyder "en græsgang". Sengeløse betyder med andre ord "Beboerne ved søen", og er første gang nævnt i de skriftlige kilder i 1178 som Siængeløse, som Syongnelofae i 1257, og igen i 1271 som Sengiløs.Det er en stor og i grundplan velbevaret fortelandsby. Nord for Sengeløse ligger store moseområder, og mod nordvest fører en vej (Cathrinebergvej) over det fugtige terræn. Vejen har afsæt i en lav, naturlig tærskel mellem to langstrakte mosebassiner, Vadsby Mose og Sengeløse Mose, men er ellers på en lang strækning en "vase" - en menneskeskabt dæmning. Denne vejforbindelse er givetvis lige så gammel som Sengeløse og Katrineberg (tidligere landsbyen Rårup). Sengeløse har været kirkeby siden den tidlige middelalder, og hørte under Roskildebispen. Arkæologiske undersøgelser tyder på stor kontinuitet i landsbyens udlæg gennem tiden. I 1682 var der 15 gårde og 12 huse, foruden præstegård og kirke. Ved folketællingen i 1787 (tre år før udskiftningen), var de vokset til 17 gårde og 24 huse og der boede 239 personer, heraf 16 gårdmænd og 23 husmænd, hvoraf nogle også var håndværkere. Der var fire skræddere, to smede, to tømrere, en væver, en tækker, en murer samt en jordemoder.I løbet af 1700-tallet kom der også en skole, som lå i det såkaldte Klokkerhus ud mod Landsbygaden. Op gennem 1800-tallet skete der ikke de store ændringer udover, at der kom flere håndværkere, egen skolebygning samt at flere gårde blev delt, således at der i 1836 var 29 gårde og 57 huse.Omkring midten af århundredet startede et teglværk, og i sidste halvdel kom der en brugsforening og mejeriet Vasekilde. Lidt nord for landsbyen blev Sengeløse Maskinfabrik oprettet i 1938.Indtil sammenlægningen med Høje-Taastrup Kommune i 1974 var Sengeløse sogn identisk med Sengeløse Kommune og landsbyen Sengeløse denne kommunes kirkeby. I dag genfindes landsbyens oprindelige struktur takket være et intakt vejforløb omkring landsbyens langstrakte forte med gadekær, kirke, kirkegård og et antal gårde og huse på oprindelig plads. [b][i]Sengeløse Kirke.[/i][/b] Kirken er opført af rå og kløvede kampesten, som i dag er skjult af det hvide puds, og bestod oprindeligt kun af et skib og et lille kor med bjælkeloft og få og små vinduer. Kirken blev af biskop Absalon skænket til Vor Frue Kirke i Roskilde og viet til Skt. Poul. I første halvdel af 1400-tallet blev skibet forsynet med tre fag krydshvælvinger, og i slutningen at århundredet blev der tilbygget et tårn, koret blev udvidet og der blev bygget et våbenhus mod syd. (fra Kroppedal Museum) [img]https://hojetaastrup.dk/uploads/213.jpg[/img]


Andre historier