Udigvet 07.04.2015

Borgmester Flemming Jensen

Flemming Jensen (th) var borgmester fra 1962 til 1978 og i 1982. Her sammen med Preben Bjørn Madsen, viceborgmester 1978-1982. (Else Trier)

Andre historier