Udigvet 13.04.2015

Sengeløse fra luften

Udateret luftfoto (1970?) Til venstre ses Ved Kæret og til højere Landsbygaden. (Else Trier)

Andre historier