Udigvet 07.10.2014

Roskildevej i 1200 tallet

Ikke kun lokale veje, men også gennemgående veje kommer, efter Kobenhavns fremvækst i slutingen af 1100-tallet, til at præge egnen, selv om den mest almindelige samfærdsel gennem landet på denne tid stadig foregår til vands. Biskop Absalon er initiativtager til den første gennemgående vej. Absalon har på dette tidspunkt dels et gods i Roskilde, der dengang var en stor bispeby med elleve kirker og fem klostre, og dels fra 1167 en borg ved en naturhavn (Kobenhavn}, som på dette tidspunkt ikke har anden bebyggelse end Absalons borg. Da den letteste vej imellem Roskilde og København går over land, bliver Absalon ikke alene grundlægger af København ved anlæggelsen af sin borg, men pa sin vis også grundlægger af den første vej imellem Roskilde og København. Absalons ridt mellem de to byer bliver snart efter fulgt op af andre, på grund af et opsving i det skånske sildefiskeri og en tilsanding af havnen i Koge. Da kongen i 1400 tallet bosætter sig permanent i København, vokser trafikken yderligere på Roskildevejen. På billedet den oprindelige Roskildevej fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1765. Roskildevej flyttes længere sydpå nogle få år eft (fra Else Trier).

Andre historier