Udigvet 15.10.2014

Kallerupstenen

Kallerupstenen er en runesten fra ca. år 825. På stenen står (oversat): [b][i]Hornbores, Svides[/i] Ætlings,sten. [/b]Stenen står i dag ved Ansgarkirken i Hedehusene. (fra Else Trier)

Andre historier