Udigvet 03.11.2019

Huset ved Pilenborgvej i Vridsløsemagle

Nyd det smukke gamle hus i nr 7 fra 1827 og gå ned ad Pilenborgvej. Vejnavnene Bartholinstræde og Pilenborgvej er ikke valgt tilfældigt.

Bartholinstræde har navn efter brødre Bartholin. Caspar Bartholin (1655-1738) var læge. Fra 1677 var han professor i anatomi på Københavns Universitet. Han var dertil i flere perioder rektor her. I 1731 blev han adlet. Som den første borgerlige fik han tildelt ridderkorset.

Hans lillebror Hans Bartholin (1665-1738) var fra 1693-1731 ansat som te­o­lo­gisk pro­fessor ved Københavns Uni­versitet.

Begge brødre fik, som en del af deres løn, indtægter fra universitetets fæstegårde i Vridsløsemagle. I 1704 fik brødrene lov til at bygge et hus, Pilen­borg, på en enghave i Vrids­løsemagle. Lidt krukket kaldte de huset Tusculum, fordi Cicero fra det gamle Rom havde kaldt sit landsted Villa Tusculum.

Pilenborg blev nedrevet ca. 1740, men lå nær det sted, hvor Vridsløsemagles første skole siden kom til at ligge. I dag er der bar mark, hvor Pilenborg før lå, men mindet om det gamle landsted er bevaret i gadenavnet Pilenborgvej.

(Else Trier)


Casper Bartholin:


Andre historier