Udigvet 07.11.2019

H.T.K. Byudvikling i 90'erne

Mini foredrag af fhv. Udviklingschef Claudio Pannicelli
(Ansat i kommunen fra 1968 til 2005)

Karakteristisk for perioden 1990 - 2000

 • Udvikling af Transportcenter
 • Forventning om udvikling af 2. og 3. etape i Høje Taastrup
 • Planlægning af det Regionale Fritidsområde
 • Ring 5
 • Projekterne om Tårne
 • Modernisering af Hovedgaden i Taastrup
 • Ideen om Multiarena

1- Transportcenter

Historik: i 1979 HTK mageskifter med DSB. Overtager området nord for Blekinge Boulevard afleverer det dobbelte areal til DSB i Transportcenter til terminalen.
Konceptet: Europæisk ønske om mere godstransport med tog (belastning af veje, miljø, trafiksikkerhed).
Etablering af intermodale Centre ved trafikkorridor med udveksling af godset mellem tog og biler. 
DSB, Kbh Amt, HTK udfører fælles byggemodning. HTK påtager sig styring af udbygningen (CP).
Arealet: 840.000 m2 til transportvirksomheder og 220.000 m2 til godsterminalen.
Transport virksomheder med lager, fyldes om aftenen, tømmes om formiddagen. Man har også lager og distribution, således at man overtager lagerfunktion fra mange virksomheder (skaber tomme lagerlokaler i byerne).
Betjening af Kbh (citydistribution).
Med Grøntorvet er der snart ikke ledige arealer. Der skaffes buffer i tilstødende arealer.

2- Højhuse i Høje Taastrup

Ideen om et højhus startede med en idekonkurrence om Girobank i 1992, hvor et "Girotårn" blev foreslået i ovenstående 2 forslag.

3- Høje Taastrup Planen 2. og 3. etape

Illustrationsskitse af den ideelle by. Forrest transportcenter som stort set var udviklet.
I midten ses 2 sæt "tvillinge tårne" for markering af øst-vest aksel fra City 2 til et parkanlæg i vest. 
Kulturhuset og "Bananhuset" kan ses ved det centrale parkanlæg i 2. etape.

4- Kulturhuset

Ideforslag til et Kulturhus ved Stortorvet i 2. etape, udviklet af Højgård & Schultz i 1991 for Erhvervsrådet.
Kunne ikke realiseres pga mangende finansiering og god vilje. (Dækning af driftsudgifter).

5- Markant projekter i 3' etape: Euro Sky Center 

Euro Sky Centret blev præsenteret på ejendoms messen i Cannes. (Håndværker Konsortium).

City Tower

Nyt projekt samme sted i 2001, udarbejdet af investorgruppe i den 3' etape (Håndværker gruppen).

Skulle være Danmarks højeste hus på 26.000 etage m2, 32 etager. Internt miljø: 50 m. i diameter.
Interesse i flere år, men kunne ikke finansieres.

6- Taastrup Køgevej (Hovedgaden)


Realiseret med et flot gaderum. Gaden administreres med stram lokalplan og skiltevejledning.


Tidligere ide konkurrence fra 1975: en gågade tegnet af ark. Rob. Rasmussen for Handelstandforening.
Til konkurrencen indkom 14 forslag.

7- Det regionale fritidsområde

 


Strukturplanen 1998. Et hovedstrøg i øst -vest retning med en Rambler og mange aktiviteter. 
Flere byggemuligheder, herunder en campingplads og indplacering af Vega (forbrændningsanlæg).
Hele arealet har i mere end 30 år været reserveret til "den rigtige anvendelse". Det kunne være:

 • Sommerland med: Temaland, Vandland, Camping, Ferieby, m.m.
 • Kongres Center med udstilling,
 • Idrætscenter m.m.
 • Festivalplads
 • Dyrepark
 • Multihal
 • ....og meget mere.

8- Multihallen

Et forslag: placering af en multihal (hal til flere anvendelser) placeret på Ramblaen.
Undersøgelser af europæiske multihaller og beskrivelse af konceptet på basis af Globen (Stokholm) og Hartwell (Helsinki). Fortroligt møde med Finansministeren om off. / privat finansiering (Staten op til 50%). Forhandling med Decathlon dog ikke realiseret pga problemer med indpasning af detailhandel i det regionale fritidsområde.

9- Overblik

Kommunens udbygningsplan 1993


Kommunen 1999. Ring 5 under anlæg, Torstorp er færdig udbygget og Carlsberg har etableret sig.

Det er også sket i 90'erne

 • Manglende udvikling i 2. og 3. etape
 • 1991 H.T.K. tildeles Byplanprisen for god og velgennemført planlægning
 • 1992 DSB tager godsterminalen i brug
 • 1992 Staten indfrier garantiforpligtelser i Gammelsø (KAB)
 • 1993 Bebyggelsen til Alka Forsikring er taget i brug
 • 1996 Lokalplan 2.23 for Regionalt fritidsområde
 • 1997 Udbygning af de sidste etaper af Torstorp
 • 1997 Konkurrence om Køgevej
 • 1997 Fælles Erhvervspolitik og Handlingsplan (HTK og Erhvervsrådet)
 • 1998 Anlæg af Ring 5
 • 1999 Carlsberg, Titan m.m. i Transportcenter
 • 1999 Etageboliger i 2. etape
 • 1999 Projekt om Thor Camping

OBS: følg Byudviklingen i de andre årtier fra de øvrige 4 opslag


Andre historier