Udigvet 02.11.2019

Høje Taastrup kirke

Mindetavlen på kirkegårdsmuren over kongerne Svend og Knud, der i 1149 sloges foran Høje Taastrup Kirke.

/upload/images/vandreture/hoeje_taastrup/hoeje_taastrup_store/mindeplade 1ht.jpg

Saxo fortæller i sin Danmarks Krønike, at kong Knud af Jylland i 1149, mens kong Svend af Sjælland var i Skåne, sejlede ind igennem Roskilde Fjord, hærgede og plyndrede Roskilde og tog østover. 

Det berettes, at kong Svend snart efter samlede nogle mænd, fulgte efter og indhentede Knud og hans følge foran Høje Taastrup Kirke. Her udspilledes et slag, hvor ingen af de to konger dog deltog. Knud måtte ikke for sine mænd, fordi han var for ung, og Svend flygtede. Trods flugten blev kong Svend siden udråbt som sejrherre, fordi det var hans mænd, der sejrede. 

Svenskekrigene og fredsforhandlingerne 1658:

Mens Svend Gønge og hans folk i 1658 prøvede at holde svenskerne i skak, forhandledes der fred i Høje Taastrup Præstegård fra den 16. til den 18. februar 1658. Freden blev den hårdeste i Danmarks historie, idet vi her mistede Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, Bohus og Trondhjem Len i Norge, samt Hveen og Bornholm. Bemærk, at mange af de tabte landsdele mindes i gadenavnene i dag. 

 

Høje Taastrup Præstegård blev bygget i 1855, mens en grundtvigiansk præst, pastor Fenger, havde præstekaldet. Præstegården var indtil en brand i 1935 en firlænget gård, hvor en af længerne var identisk med kirkegårdsmuren. I dag er præstegårdens gule stuehus og lidt af kuskefløjen bevaret.

/upload/images/vandreture/hoeje_taastrup/hoeje_taastrup_store/a_kirkemurht-før001.jpg

Når præsten skal over i kirken, går han gennem den lille port mellem mindepladerne. Gangen kaldes præstegangen, dels for det er præstens vej til kirken, dels fordi flere præster ligger begravet er.

Høje Taastrup Kirke er bygget af frådsten. Kirken bestod oprindelig af et romansk skib og et mindre kor opført i perioden 1050-1150. Kirken blev ved sin opførelse viet til apostlen Bartholemæus. 

  • Våbenhuset mod nord (kvindernes indgang) er fra ca. år 1200. 
  • Sakristiet er bygget i mellem 1250-1400. 
  • Tårnet mod vest er bygget omkring 1400.
  • Våbenhuset mod syd (mændenes indgang) er bygget mellem 1250-1400, og er i dag indgangen til kirken. Bemærk den flotte renæssancefacade på våbenhuset mod syd.

Lindormen omkring Høje Taastrup Kirke

Et vandresagn beretter, at en lindorm engang lagde sig omkring kirken med halen ved kvindernes indgang mod nord og gabet ved mændenes indgangmod syd. så ingen kunne komme ind i kirken De gæve landsbykvinder tog nu kampen op og opfostrede en tyrekalv med fløde. Da der var gået tre år førte fire unge piger, klædt i hvidt, tyren op til lindormen, der hurtigt blev dræbt. Beboerne kunne nu atter komme i kirke.

/upload/images/vandreture/hoeje_taastrup/hoeje_taastrup_store/a_htsagn.1.1.jpg Sagnet om Lindormen

Krydshvælvet i kirken er fra 1400-tallet.

  • Alteret er fra 1614. Bemærk at det danske rigsvåben er anbragt øverst. 
  • De to lysestager er fra 1500-tallet 
  • Alterbordet er dækket med et renæssancepanel fra 1584. Det forestiller Kristus og hans apostle. Bartholemæus ses på Nordsiden med en kniv, fordi han blev flået levende. 
  • Til højre for alteret står en foldebænk, et specielt møbel her fra Hedeboegnen. Bænken er malet i grønt og rødt, nogle karakteristiske farver fra denne egn. 
  • Prædikestolen er fra 1620. 
  • Kirkestolene er fra 1862.

/upload/images/vandreture/hoeje_taastrup/hoeje_taastrup_store/htkirke indre.jpg

I kirken hænger en kårde fra en svensker, fændrik Johan Schytte, der døde den 20. februar 1659. Han blev dødeligt såret, da svenskerne den 11. februar 1659 forsøgte at indtage København. Det siges, at tages kården ned, bryder krigen med svenskerne atter ud.

I 1700-tallet ejede godset Benzonsdal kirken. I kirken ses to plader, der nævner Peder Benzon, der grundlagde Benzonsdal i 1730. I gulvet i sakristiet findes Jens Andresens fundats, der bl.a. omtaler hans legat til Legathuset og til skolen.

Bemærk ude på kirkegården gravstenen til venstre for indgangen. Det er en gravsten over pastor Fenger. B.S. Ingemann besøgte i 1850'erne pastor Fenger. Da han forlod præsten efterlod han et digt, der i dag hænger i præstens stue prentet i guld på marmor.

/upload/images/vandreture/hoeje_taastrup/hoeje_taastrup_store/pastor fenger.jpg

Her ligger hunden begravet

Skønt Høje Taastrup præstekald var et af de største i landet (ca. 180 td. land) fortælles det, at en kone fra Taastrup Valby i 1640'erne bestak præsten. Han begravede hendes hund på kirkegården, mens hun tilskødede ham og kirken lidt jord. Så, her på Høje Taastrup kirkegård ligger hunden begravet.

(Else Trier)


Andre historier