Udigvet 08.11.2019

H.T.K. Byudvikling efter 2.000

Mini foredrag af fhv. Udviklingschef Claudio Pannicelli
(Ansat i kommunen fra 1968 til 2005)

Karakteristisk for perioden 2000 - 2005

 • Fokus på de store projekter (Fyrtårne)
  H. C. Andersen Arena
  H. C. Andersen Eventyrpark
  City Tower
 • Udbygning af boligområder
 • Udbygning af Transportcenter
 • Udbygning af Bredebjergmrådet
 • Skovrådet

1- Strukturplan for Det regionale Fritidsområde


Byrådet godkender en strukturplan for området som giver muligheder for:
Multiarena
H.C. Andersen Eventyrpark
Ferieby
Hotel, Vandrehjem
Badeland
Camping
Reservearealer (nu Air Center) 

Der er ikke længere en Rambler men en "Piazza" som knudepunkt, med mulighed for etablering af en 
Højbane / Svævebane.
Der er kun 800 m. til Høje Taastrup Station.

 2- Multiarena

Det første projekt (a' la Globen i Stokholm). GLN (Gatt + Larsen & Nielsen) tilbyder opførelse og drift
uden tilskud fra det offentlige.
Koncernet køber jorden af kommunen og sætter planlægningen i gang.

Det endelige projekt fastlagt i VVM godkendelse og i lokalplan. Klart til en byggetilladelse.

Arena med 15.000 siddepladser
Center med butikker, biograf, fitness, etc
2 Hoteller
Pris: ca. 1,5 mia. Kr.Det sidste revideret projekt fra 2005, med et indendørs Skicenter på nordsiden og indkøbscenter på sydsiden.

Se mere om H C Andersen Arena: klik her

3- H. C. Andersen Eventyrparken

Fantastisk flot koncept udarbejdet af Inge Merete Fejlberg.
En slags Disney Land som viser 14 af H.C. Andersens 
eventyrer.
(se bl.a. et Kejserslot med kinesisk mur, øverst til højre)
Rådgivningsfirma Cowi har udarbejdet konceptet.
Stor investor interesse men har savnet en solid operatør.
Pris: ca. 3,5 mia. Kr.
De 14 eventyrer:

Ville have været en international attraktion som ville sætte Kommunen og Danmark på verdenskort,
med et stipuleret besøgstal på 1-2 mill personer.

Se mere om H C Andersens Eventyrpark: klik her (engelsk)
                                                            klik her (dansk)

4- Planlagt tilgængelighed

 

Forbindelsen fra Høje Taastrup Station var oprindeligt tænkt med et rullende fortov, men blev opgivet pga 
driften om vinter.
En svævebane kunne være løsningen med et 1. stop ved Arenaen og 2. stop på Piazzaen.


Svævebanen i Barcelona.

Svævebanen kunne udvides i en rundkreds til City 2, til City Tower og til Kragehave området.

Den centrale Piazza i 3 niveauer:
Nederste niveau for biler: mod syd til Roskildevej, mod højre til Arena, mod venstre til Eventyrparken,  
mod nord til Sengeløse. 
Terræn niveau: 
fodgænger og cyklister
Øverste niveau: Svævebanen

5- Hvorfor blev projekterne ikke realiseret?

De 4 væsentlige årsager:
  1- Kunne ikke sandsynliggøre positivt afkast (usikkerhed om antal besøgende, ambitionsniveau, driften ..)
  2- Vanskelig finansiering efter 11.9.2001 (terrortruslen og restriktioner for international valuta bevægelser
      medfører at den risikovillige og tvivlsomme kapital er gledet ud markedet.)

  3- 
Manglende kvalificeret og risikovillig operatører (forhandlet med flere, herunder aftale med Brøndby IF 
      dog var alle ikke villige til at deltage i risikoen)

  4- Manglende tilskud / garantier fra det offentlige (Staten/kommunen bør deltage i nationale projekter.                   
      Konstateret efterfølgende at Royal Arena fik et tilskud på 220 mio. kr. Samme er sket til Globen og Hartwell).

 

6- Skovrejsnig

Kommunen nedsætter et Skovråd med medlemmer fra Byrådet og fra Agendarådet for at støtte realisering af kommuneplanens udlæg af 1.010 ha. til skovrejsning (de grønne arealer på kortet).
Skovrådet udarbejder handlingsplaner og projekter og bidrager til realisering. Efterfølgende (2018) er 180 ha. skov beplantet.

7- Status 2006

Udbygning af Transportcenter i 2003. Der forhandles om flytning af Grøntorvet fra København. (realiseret senere).

Kommunen i 2006. Der mangler stort set udbygning i 3 områder:
1) Rsten af Høje Taastrup  (2.-3. etape), Downtown og Transportcenter
2) Det regionale Fritidsområde
3) Gammelsø

Sket også nogle år efter 2.000

 • Udvikling af Bredebjerg erhvervsområde (Papirus, OBH, Pakketrans, Søndagsavisen m.m.)
 • Grusgravninger og retableringer i Vasby området
 • Aller Pressen etablerer sig ved Helgeshøj
 • Aktivitetsudvikling på Højbakkegård (Kbh. Universitet)
 • Ældre boliger på Mølleholmen
 • Fortsat udbygning af Transportcenter ((Freja, Servicecenter)
 • Udbygning af boligområdet i Kragehave vest for H.T. Landsby
 • Udbygning af boligområdet øst for Charlottegård
 • Boligbebyggelsen Essex Parken
 • Etablering af Skovrådet
  og
 • 2006 Borgmesteren M. Ziegler overtager

8- Appendix

 

OBS: følg Byudviklingen i de andre årtier fra de øvrige 4 opslag

 


Andre historier