Vallensbæk Mose

Adresse:
Rendsagervej 5
Hjemmeside:
http://www.vallensbaekmose.dk/

Vallensbæk Mose er et rekreativt område skabt af mennesker, der har forsøgt at kombinere behovet for tekniske anlæg med ønsket om at skabe et stort smukt naturområde for egnens borgere.
 
Vallensbæk Mose på ca. 50 ha. ligger i krydsfeltet mellem Store Vejleådalen og Vallensbækkilen, udfletningen Holbæk og
Sydmotorvejen og med arealer i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.
De fire kommuner driver arealet i fællesskab.
Området er karakteriseret ved de ca. 30 ha. sammenhængende søer Tueholm og Vallensbæk Sø og et landskab, der giver
mulighed for fine naturoplevelser og mange friluftsaktiviteter.