Stor Vejleå dalen

Adresse:
Roskildevej, 2630 Taastrup
Hjemmeside:
https://www.visitvestegnen.dk/vestegnen/st-vejleaa

St. Vejleådal er en 11,3 km grøn kile, der strækker sig mellem Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune. Kilen rummer alt fra parkarealer til græssede arealer og mere vilde områder. I ådalen finder man både søer, åer, enge, krat, skov, sump, moseområder, strandenge og enkelte kunstige bakker.

Oprindeligt var området åbent landbrugsland. I 1976 blev I/S Vallensbæk Mose stiftet af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Formålet var at skabe rekreative arealer til størst mulig glæde for de 4 kommuners borgere.

Aktiviteter

Hele St. Vejleådal naturområde kan besøges og benyttes hele året rundt og tilbyder natur- og friluftsmuligheder for hele familien. Her er rig mulighed for at gå en tur, løbe eller tage cyklen ud i det grønne. De mange stisystemer bringer dig forbi både græssende køer, heste og får. Der er også mulighed for at fiske, stå på vandski, ride en tur eller sejle i kano.
Syntes du at det lige er sagen, at overnatte i det fri, så kan man også det. Fra shelteret kan man nyde udsigten udover Tueholmsøen samtidigt med at man kan lave sin mad over bål. Der er desuden også mulighed for at spise sin medbragte madpakke ved en af de opsatte bord/bænkesæt eller grille på en af de permanente grillpladser i området.

Natur

St. Vejleådal rummer stor variation i dyre og planteliv. Det er på trods af motorvejene, der opdeler området. Naturområdet er en vigtig spredningskorridor for vilde dyr og planter, på hele Vestegnen. Store arealer af ådalen er udpeget som værdifulde landskaber og er derfor beskyttede.

I ådalen kan man være heldig at få øje på en eller flere af de mange beskyttede arter af fugle, krybdyr, flagermus, padder og planter herunder orkidéer. Så find kikkerten frem og gå på opdagelse i de naturskønne omgivelser. Hvis du er interesseret i hvilke arter der ellers er registreret i St. Vejleådalen, eller selv vil indberette observationer kan du gøre det her.

Den centrale del af ådalen domineres af det 35 meter høje Høeghsbjerg, der er bygget op af overskudsjord fra den voldsomme udbygning af Albertslund sidst i 60erne. Der er en skøn udsigt fra toppen. På dette stræk er åen restaureret og ført tilbage til en mere naturlig tilstand.

Kultur

Vidste du at der i årtusinder har boet mennesker i St. Vejleådal. Derfor er der også mange arkæologiske og kulturhistoriske fund i området fra både jægerstenalder og vikingetiden. Dele af ådalen er udpeget som værdifuldt kulturhistorisk område og derfor beskyttet.

Der er ved Vallensbæk mose i syd, fundet mange stenalderbopladser, mens der i nord ved Risby er fundet levn fra vikingetiden. Nuværende landsbyer omkring St. Vejleådal regnes for at være opstået i romersk jernalder/stenalder, omkring 1.000 -1.100 tallet. Vil du vider mere om kulturhistorien i området, så er Kroppedal Museum et besøg værd.

Områder i St. Vejleådalen afgræsses i dag af lokale kogræsserforeninger, hvis historie går langt tilbage i tiden. Faktisk startede det andet kogræsserlaug i Danmark i St. Vejleådalen. Det første var kogræsserlauget på præstegårdsengen i Sengeløse.

St. Vejleådal er overvejende offentlig ejet og derfor også offentlig tilgængeligt. Nogle få områder er privat ejet og man bør derfor altid respektere hvis der i enkelte tilfælde ikke er adgang til hegnede eller uhegnede arealer.

Kogræsserlaug

På et område nord for Tueholm Sø sætter den lokale kogræsserforening hvert forår kvæg og får på engene. Vil du være medlem af Store Vejleå Kogræsser og Naturplejeforening, så send en forespørgsel til kograesserforening@gmail.com.

(fra Høje Taastrup Kommune)