Springscenter Nærheden

Adresse:
Hedesvinget 1 2640 Hedehusene

Springcentret skal fungere som en katalysator for den nye bydel NærHeden og være en aktiv del af det liv, der udspilles i området omkring den kommende skole og det grønne strøg, der skal binde bydelen sammen med Hedehusene. Visionen er at skabe et fælles miljø for gymnastikforeninger i Høje-Taastrup Kommune og sikre de bedste rammer for kommunens talenter. Det er dermed tanken at springcenteret skal være et mangfoldigt centrum, der sammenknytter forskellige funktioner og åbner sig mod omgivelserne og inviterer indenfor.
Springcentret består af en springhal og to rytmesale, der både kan bruges hver for sig og samlet. Der indrettes en forældrelounge, som bliver husets hjerte med udsyn over hele springcentret, og der vil være klublokale, mødelokale, depoter, omklædningsfaciliteter mv. samt et offentligt tilgængeligt udsigts- og klatretårn som en integreret del af bygningen.
(fra Cuba)