Snubbekorset

Adresse:
Snubbekorsvej, Taastrup

Inskriptionen på korset lyder: "Da Valdemar Sejr styrede Danmarks Rige rejste Eskild Snubbe Hemmingssøn her et Kristi kors, en ydmyg tak for sin hustrus lykkelige forløsning på dette sted." Historien fortæller, at herremanden Eskil Snubbe en gang i 1200-tallet rejste korset til minde om stedet, hvor hans kone fødte ham en søn. De havde været på vej til hans borg ved Sengeløse, da fødslen gik i gang. Eskil Snubbe donerede siden to gårde til Roskilde bispestol, der blev forpligtet til at vedligeholde korset i fremtiden.
I middelalderen var opsætning af kors ved vejkanten ganske almindeligt, men det var kun meget få, som blev bevaret efter reformationen.

Et 3 meter højt kors i bornholmsk granit tegnet af Martin Borch rejstes 1903 på den gamle plads.