Kultur stien og parken i Hedehusene


Hedehusene Kulturpark

Hedehusene Bypark blev anlagt i 1989 med en række skulpturer, bakker og beplantning. 2015 blev der etableret en række landskabelige skulpturer i cortenstål og en gennemgående oplevelsessti, der formidler og iscenesætter Hedehusenes industrielle arv og landskab.
 
Hedehusene Kulturpark er et nytænkende initiativ, hvor sammensmeltningen mellem kultur og park skaber en unik ramme om udfoldelse, refleksion og udvikling. Her flyder landskab og beplantning sammen med byens historie og kulturliv. Her skabes oplevelser, som gør indtryk og rumligheder, der indbyder til ophold og aktivitet.

Hedehusene Kulturpark ligger centralt i byen og huser allerede byens Kultur- og medborgerhus, der er hjemsted for en række forskellige foreninger og aktiviteter.

Det nye forløbe gennem parken bygger videre på dette, med nye aktiviteter og rumligheder.

Byparkens særlige landskabelige træk og parkens egenskab som skulpturpark udnyttes til at iscenesætte og formidle historien om Danmarks råstofudvinding og industrikulturarv, – en historie der har sat markante spor i Hedehusene. Det synliggør byens identitet og kulturarv på en anden måde end et bymuseum, og skaber nye oplevelser for besøgende i parken.

Hedehusene Kulturpark blev indviet i juni 2015.

(fra Spektrum ark)
Billeder af Kulturstien