Hakkemosen


Hakkemosen

Hakkemosen er et 50 hektar stort naturområde, der ejes af Høje-Taastrup Kommune.

Hakkemosen er dannet omkring den gamle lergrav efter Hakkemose Teglværk.

I området findes bl.a. Se mere på:

 http://www.htk.dk/Fritid_og_Kultur/Natur_udeliv_ny/Naturomraader/Hakkemosen.aspx