Forhåndssalg af Else Trier nye bog

Udigvet 10.04.2024Kære ven
I år har Turistforeningen en særlig perle på vej: en opdateret udgave af Else Triers 30 års gamle historiske bog "Høje-Taastrup i fortid og nutid". Dette projekt, i samarbejde med Kroppedal Museum, er en hyldest til vores historie og en fantastisk mulighed for at opdage vores kommunes rige arv.
Bogen vil blive udgivet af Høje-Taastrup Turistforening og bliver solgt fra efterår 2024 for kr. 295.
Ved at forhåndsbestille denne bog til en fordelagtig pris på kr. 250, støtter I ikke blot vores forening, men sikrer også, at vores kulturfortælling lever videre. 
En oplagt gave ti dine medarbejdere eller dine venner, også en flot Julegeve!
Se mere herunder hvorfor bogen revideres og udvides.

Kontakt sekretæren Claudio Pannicelli på mail claudio.pannicelli@gmail.com for bestillingen (min. 5 stk.)

 

Hvorfor en ny: Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid?

Vestegnen i vækst!

Stationsbyen Høje Taastrup er en ny by fra 1980’erne. Den er skabt i forlængelse af hovedstadsområ-dets ekspansion. Høje Taastrup har samtidig en lang forhistorie tilbage til oldtiden. Høje-Taastrup Kommune er sig selv. Men kommunen er også præget af den store fingerplansudbygning af København

- et interessant og undervurderet aspekt af Danmarkshistorien om det 20. århundrede.  

Høje-Taastrup Kommune har mange nye tilflyttere. For at slå rod i kommunen, har mange af de nye tilflyttere behov for at kende historien bag den jord, de betræder. Dertil har kommunens familier gennem generationer behov for at få overblik over den udvikling, der er sket og sker for øjnene på dem. Dette fik Høje-Taastrup Kommune bekræftet, da de i 1993 stod bag udgivelsen af bogen Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid på 288 sider. 1. oplaget på 2.000 eksemplarer blev revet væk. Det samme skete med 2. oplaget på 1.000 som kom i 1995. Bogen er foruden en bog, der fortæller om kommunens historie, en opslagsbog. Den bliver derfor flittigt benyttet, selvom den udkom for 30 år siden.

Gennem de sidste 30 år har man talt om genoptryk af bogen dels pga. den fortsatte efterspørgsel efter den, og dels fordi indbyggertallet er steget stødt. I 1993 talte kommunen 45.000 indbyggere, i dag tæller den 55.000. Altså en stigning på over 20 %.

 Ny viden om oldtiden

Som en sidegevinst til de mange bolig- og erhvervsbyggerier, har arkæologerne fra Kroppedal hver gang været med på sidelinjen. Det er blevet til flere hundreder arkæologiske udgravninger, der har ændret oldtidshistorien på mange punkter. Fx har disse udgravninger påvist, at det var her i Høje Taastrup eli-ten bl.a. bosatte sig i jernalderen og i vikingetiden. Bogens afsnit om oldtiden er derfor skrevet på ny, så de medtager den nye viden, vi har i dag, og siderne er især illustreret med fotos af de nye fund.  

Der er sket meget de sidste 30 år

Den oprindelige bog sluttede ved udgivelse i 1993. Den nye bog er derfor tilført 40-50 ekstra sider, der omtaler den eksplosive udvikling kommunen har gennemløbet fra 1993-2024.

  • I Hedehusene er centrum i dag ikke længere den gamle industriby omkring Hovedgaden, men den nye bydel Nærheden, der er vokset frem fra 2018 på den gamle teglvæksgrund. Dertil er Hedeland i den gamle grusgrav blevet udvidet og forfinet fx med en opera i 1996.
  • I den nye stationsby Høje Taastrup, er det ikke kun den 1. del af Høje-Taastrupplanen, der i dag er realiseret, men hele området er siden 1993 blevet fuldt udbygget med et kraftfuldt erhvervs-liv. Dertil er en af Boulevarderne blevet nedlagt omkring 2020 til fordel for Høje-Taastrup C, der omfatter boliger, en bypark med skaterbane og et nyt rådhus.
  • I Taastrup er forretningsgaden i 2004 blevet omdannet til en moderne handelsgade, og i 2013 tilført et nyt bytorv. Dertil er mange af boligområderne tilført nye legepladser.  
  • I landsbyerne er dyr, såvel som bønder næsten forsvundet, og de bønder, der er tilbage, drive enorme mængder af jord i flere forskellige landsbyer. Dertil er flere af gårdene enten nedrevet eller ombygget til boliger og flere landsbyer har, som fx Fløng, fået tilført nye legepladser.
  • Dertil er mange virksomheder flyttet til kommunens Tranportcenter som fx Fragtmandcentra-len, men også eksperimenterende virksomheder som Nordic Harvest.
  • De grønne områder er dertil blevet forfinet. Fx fik parken omkring kulturhuset i Hedehusene i 2015 En historiske oplevelsespark og legeplads. Hakkemosen og Hedeland har fået kæmpe-trolde. Dertil er der kommet nye anlæg til som Røglegrøften Naturpark, en nye skov Solhøj Fælled, Sengeløse Naturpark fra 2021 etc.
  • De mange tiltag omkring den grønne omstilling er værd at nævne, som fx Villa Vison fra 1994, Termonettet i Vridsløsemagle i 2023, solcellerne i Fløng og på taget af City 2, samt fx det, at skaterbanen i Høje Taastrup C også er et bassin, der leder vand væk ved skybrud.   

Der er derfor ikke tale om et genoptryk af bogen fra 1993, men en kraftig revidering af bogen, samt en udvidelse af den. Da kommunernes budgetter er præget af, at kommunerne skal spare, er det Høje Taastrup Turistforening i samarbejde med det lokale museum, Kroppedal, der står bag en udgivelse.

Det er fortsat Lektor (cand. mag i historie og dansk) Else Trier, der er forfatter til den reviderede udgave af Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid.