Udigvet 28.09.2014

Automobilselskab

A/S Automobilselskabet Taastrup-Kjøge agtede i 1912 at oprette en bilrute mellem Taastrup og Køge, med tilladelse fra Københavns Amtsråd. Billedet antages at vise starten på første tur fra pladsen foran Nykro. (fra Lokalhistorisk Arkiv)

Andre historier