Udigvet 25.09.2014

Taastrup Valby

Taastrup Valby er svær at få øje på når man kommer til Taastrup. Landsbyen er blevet helt opslugt af stationsbyen. Oprindeligt hed den Valby, det kommer af "Wal", der betyder slette eller græsgang og "by", der betyder boplads, altså "Bopladsen på sletten". Det menes, at der har boet jægere her for ca. 8000 år siden. Første gang de skriftlige kilder nævner byen, er i 1350, hvor den kaldes Waldbye. I 1622 kaldes den Tostrups Valbye. Landsbyen er bygget op omkring Mølleåen, og der var en vandmølle, Valby Møllegård, der først nævnes i kilderne i 1573, da den blev overtaget a I 1682 bestod landsbyen af 12 gårde og 13 huse, den ene gård lå udenfor landsbyen. I 1770'erne blev den nordligste del af landsbyjorden gennemskåret af den nys anlagte Roskilde Hovedlandevej, og i slutningen af 1780'erne blev den igen delt, denne gang af Køgevej, der blev bygget som københavnernes forbindelsesvej til Køge. Den blev udskiftet i 1795. Omkring 1830 bestod landsbyen af 13 gårde, en skole, 16 huse med jord og 12 uden. Ved Valby Møllegård drev mølleejeren endvidere kro og havde kalkbrænderi og et teglværk, der anvendte tørv som brændsel. Gården eksisterede endnu i 1970'erne, men er nu nedrevet. I 1847 åbnedes jernbanen mellem København og Roskilde og delte landsbyjorden en gang til, og der blev anlagt en station ved Kjøgeveien. I de første 40 år efter jernbanens åbning skete der ikke de store ting ude på marken ved stationen. Men i 1880'erne begyndte gårdene inde i landsbyen at udstykke og frasælge grunde omkring stationen, og der byggedes både beboelser og købmandsgårde. Det var dog først efter århundredskiftet, at udviklingen udenfor landsbyen tog fat. Boligmanglen efter 2. verdenskrig, og specielt da S-togene kommer til Taastrup i 1963, gav landsbyen dødsstødet. Fra at have været en landsby med tolv gårde er nu kun er én gård tilbage, nemlig Blaakildegaard, og der er ingen steder, hvorfra der drives landbrug. (fra Kroppedal)

Andre historier