Udigvet 03.11.2019

Snubbekorshøj

Snubbekorshøj er ligesom Bavnehøj og Ole Rømers høj en gammel gravhøj. 

I 1200-tallet blev den første vej mellem København og Roskilde anlagt her. Dele af denne vej er bevaret i dag. Således er dele af Snubbekorsvej identisk med den gamle Roskildevej, men ikke på dette sted.

Snubbekorset er et gammelt vejkors. Den gamle Roskildevej har derfor ligget tæt ved korset. Ifølge et sagn blev det første Snubbekors rejst i 1230. Sagnet fortæller, at vejkorset blev rejst af Eskild Snubbe Hemmingsøn, der ejede det gods, der i dag hedder Catrineberg. På vej ud til godset havde hans kone født en søn, Peder, her. Det første kors blev sat, for at takke for den heldige nedkomst her. Korset er siden blevet fornyet mange gange. Det kors, der ses i dag, er fra 1903. 

    


Andre historier