Udigvet 03.11.2019

Ole Rømers Høj

Længere fremme fra byen l, langs Ole Rømervej, ses en gammel gravhøj fra vikingetiden (ca. 800-1000). Højen er 6 m høj og 30 m bred. Da der er tale om meget stor gravhøj, troede folk førhen, at en konge lå begravet her. Højen kaldte de derfor oprindelig Kongehøj. Siden fik oldtidshøjen navnet Ole Rømers høj, idet man mente, at Ole Rømers forsvundne landobservatorium havde ligget på toppen af denne oldtidshøj. Man mente nemlig, at Ole Rømer med denne placering havde nået himlen i den kortest mulige afstand.
(Else Trier)


Andre historier