Udigvet 03.11.2019

Ole Rømer Mindesten

Den danske astronom Ole Rømer (1644-1710) blev i 1675 verdensbe­rømt, da han op­dagede lysets tøven. Fra 1681 var han professor i astrono­mi på Køben­havns Universi­tet og leder af observa­tori­et på Runde­tårn. Han var gift ind i den Bartho­lin­ske familie.

I 1704, da hans svogre opførte Pilenborg, opførte Ole Rømer et landobserva­torium her. Fint skulle det være. I stedet for at kalde det Pilenborgs Obeserva­torium kaldte han det Observa­torium Tuscu­la­num. Efter Ole Rømers død i 1710 forfaldt observa­toriet. I 1920’erne finansierede Alexan­der Foss en eftersøgning efter observatoriet uden resultat. I 1944, på 300 års dagen for Ole Rømers fødsel, blev der opsat en mindesten i Vridsløsemagle.
(Else Trier)


Andre historier