Udigvet 23.03.2015

Kommune sammenlægninger

Kortet viser kommunesammenlægningen i 1970 (Reeslev og Fløng sogn, del af Hvestrup Fløng og af Roskilde kommuner) og i 1974 (Sengeløse kommune). (Else Trier)

Andre historier