Udigvet 31.08.2022

Køgevej syd for viadukten

Overigt fra viadukten i 1923
(Aasmul)

Køgevej set fra syd mod viadukten

Længere ned af Køgevej (hjørnet af Parkvej)


Andre historier