Udigvet 02.10.2014

Køgevej i Taastrup

Køgevej ved krydset med Parkvej, set fra stationen. Anno 1913. Til højere bybilledet i dag: hjørnebygningen er erstattet af en ny, mens den anden bygnig findes også i dag (fra Åsmul)

Andre historier