Udigvet 21.02.2016

Køgevej 95

På ejendommen var der i begyndelsen af forrige århundrede både ølhandel og udsalg fra Crome & Goldschmidt. Øldepot har eksisteret frem til 1961. Billedet er fra 1925-1930, og i bilen ses bestyrerparret Oluf Chr. Larsen og hustru Birthe Kristine f. Christoffersen. Nedenfor et billede af samme ejendom fra perioden 1908 - 1915 (Lokalhistorisk arkiv og Lisbeth Pedersen)

Andre historier