Udigvet 02.11.2019

Smedjen i Høje Taastrup

Smedjen, der var aktiv fra 1777-1890 (Bygaden 53) lå der, hvor det hvide hus med sort bindingsværk ligger i dag.

Huset ser gammelt ud, men det er en genopførelse af den gamle smedje, der blev nedrevet og siden genopbygget. Huset bebos af de katolske Assumptionssøstre (I dag privat beboelse). Smedjen havde tidligere lidt jord, og blev kaldt Kirkebakkegård. Smedjens indre er i dag genopført på Blaakildegård i en formindsket udgave (Skolevej 54).
(Else Trier)


Andre historier