Udigvet 18.01.2016

Køgevej 58

Tobakhandler Andersen med kone og børn ses til venstre. Midt i billedet ses sadelmager Nielsen foran sin butik (fruen sidder med sønnen i vinduet på første sal). Ti højre træskomager Søren Sørensen med hustru og et barn. Billedet fra ca. 1908 (Else Trier)

Andre historier