Udigvet 06.11.2019

H.T.K. Byudvikling i 80'erne

Mini foredrag af fhv. Udviklingschef Claudio Pannicelli
(Ansat i kommunen fra 1968 til 2005)

Karakteristisk for perioden 1970 -1980

 • Nyt Rådhus
 • Torstorp udvikles
 • Høje Taastrup station indvies
 • Buernes by udvikles
 • Hovedstadsrådet nedlægges

1- Luftfoto 1986

Nyt: Etageboliger på Charlottegård, Toldbygninger ved Helgeshøj Alle, Nyt idrætsanlæg i Hedehusene

2- Dispositionsplan 1981

Nyt: Transportkorridor med Ring 5, Transportcenter, Høje Taasstrup Planen 1'. 2' og 3' etape. 
Bem: ingen erstatning for udgået 3.000 parcelhuse i Kragehave (skulle ellers ligge i Fløng, jfr. Regionplanen)

3-Sænkning af banen

Med sænkning af banen og opfyldning på siderne ser det ud til, at banen er naturlig nedgravet og broerne er i niveau med terrænet. Broen er på Halland Boulevard.

4- Byggemodning og igangsætning af 1' etape 

En historie fra styregruppen, hvor C. Pannicelli var formand: DSB ønskede pludselig en midlertidig H.T. Station med pavilloner fordi de ikke ville bygge på bare marker uden en "by". HTK og Hovedstadsrådet fastholder, at der skal opføres den endelige station. Alligevel projekterer DSB i al hemmelighed en billigere station med foldetag som Taastrup Station!! Kommunen  reagerer ved at lade ark. J. Blegvad projektere den nuværende station i løbet af 14 dage, med en aftale om faste omkostninger på 16%. Da DSB ikke ville acceptere det, blev sagen bragt til 2 Ministre (Arne Frandsen var primus motor) og resulterede i, at kommunen fik medhold.

5- Åbning af stationen i 1986

6- Resultatet

Som planlagt, men: 

 • Der mangler yderligere 3-4 etager. Volumen savnes. SF krævede lav udnyttelsesgrad (60%) dog øget til 80 men ikke nok.
 • Det kniber med butikker pga manglende volumen og nærhed til City 2
 • Arkitektur, facader, søjler pauvert udført (uden prestige) pga økonomien
 • Lovgivning (ejer/lejer forhold) har vanskeliggjort integration af funktionerne
 • Fortætningsprojekt ikke igangsat
 • Vindblæst. Hovedaksel burde være drejet 45 gr.
 • m.m.

7- Indgangstårne og markante byggerier

4 tårne skal markere indgangen til den 1. etape (der mangler 1, er sikret i lokalplanen)

ByudviklingsRådet har støttet byggeriet tegnet af 3 arkitekter fra England, Italien og Danmark. Gartnernes Forsikring har modigt realiseret projektet. Modellen til højre.

Se artikel fra Ingeniøren "Drømmen om en By", klik her:  https://ing.dk/artikel/drommen-om-en-335

8- Statslige institutioner tvunget til at flytte til Taastrup

Telestyrelsen ville være i Gladsaxe og ikke i "Sibirien" (Taastrup). Ark. konkurrence udskrevet til Postgiro.

9- Kulturcenter og Teater

Blev ikke realiseret pga manglende finansiering 

10- Forslag til fortætning

Forslaget, som skulle "samle" byen over Boulevarden blev ikke realiseret

11- Buernes By

Slogan "Buernes By" blev anvendt i mange år. Ubygning fortsætter i rask tempo. Her ses fra 1987 udbygning af den 1. etape, Privatbanken ved Helgeshøj, og igangsætning af Torstorp

12- Torstorp

Torstorp planlægges i 1983 med ca. 1.800 boliger, en skole, institutioner (børn og ældre) og ingen butikker. 
Gl. politisk aftale: 1/2 almennyttige boliger (de inderste, fremhævet på tegningen) og 1/2 ejerboliger /andelsboliger.
Arealet købt i 70'erne: pga høje renter og halvering af boliger er det umuligt at bygge. Det sker når Handelsbanken afskriver
80 mio. kr. og Staten garanterer for driftsunderskuddet.

13- Erhvervsområdet i Baldersbrønde

Erhvervsområdet mellem de 2 store veje udvikles. Der graves i Kallerup Grusgrav, som senere genopfyldes

Sket også i 80.rne

OBS: følg Byudviklingen i de andre årtier fra de øvrige 4 opslag


Andre historier