Udigvet 21.10.2020

Hedelands tilblivelse

Området Reerslev Nord


Efterfølgende billeder er fra dette område

 

Området set mod "Dopperne" (pkt.33 på kortet) set fra Brandhøj, i 1981.
Jordreguleringen er i gang, ingen beplantning. Fladesøen og Rockwools deponi ses i baggrunden.

 

Samme område set fra bunden af det udgravede areal i 1982.
Brandhøj ses øverst til venstre.
Ingen beplantning, men fortsat jordregulering som foretages af I/S Hedeland fordi disse gamle grusgravområder ikke var pålagt en reguleringspligt.

 

Området ved Vinkelsø set fra Brandhøj i 1981.
På arealet mellem søerne blev Brandhøj Minibanen senere etableret.

 

Samme område i 1985.
Veteranbanens spor ses ved Vinkelsøen.
I baggrunden er Minibanen ved at blive etableret, og opbygning af skibakken fortsætter.

 

Samme område i 2020

 

Veteranbanen og Minibanen er under opbygning i 1981.
Arealerne er ikke tilført muld. Vegetationen vokser langsomt fordi jorden ingen næring har.

 

Området ved Minibanen anno 2020.
Vegetationen 40 år efter at området blev jordreguleret. Man må regne med, at der tager mindst 20 år før træer er synligt i landskabet.

 

Vinkelsø og Fladesø i 1982.
Pionervegetationen ses nogle steder.

 

Minibanen i 1984

 

 

Grusgravning i 1979 syd for Brandhøj.
I/S Hedeland overtager arealerne og igangsætter regulering og beplantning af området.
En kostbar og langsom affære.
Det geologiske billede ses tydeligt.

 

Nymølles store gravemaskine, 1985.

 

 

Den store gravemaskine fjerner overjorden (på dette sted ca. 5-6 m.) og afdækker sten- og gruslaget. 1981
Overjorden efterlades i små bunker.

Efterladt "månelandskab" i 1980, som I/S Hedeland overtog.

 

 

Byrådsmedlem Preben Bjørn Madsen planter i protest et dansk agern fra Marselisborg i 1984.
Landbrugsministeriet kunne ikke godkende agernene, fordi de skulle være EU certificeret.

 

Se en video af området Reerslev Nord her:

https://www.youtube.com/watch?v=TDYvJamVMVA&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=TDYvJamVMVA&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andre historier