Udigvet 27.08.2021

Hedeland tilblivelse: Reerslev Nord

Området Reerslev Nord

 

Området ligger syd for Rockwools deponi og syd for den nordligste del af Hedeland, "Hedeland Nord".
Landskabet er domineret af den store slette og skovområdet længste mod vest.

 

Området set mod "Dopperne" (pkt.33 på kortet) set fra Brandhøj, i 1981.
Jordreguleringen er i gang, ingen beplantning. Fladesøen og Rockwools jorddækket deponi ses i baggrunden.

Se en video af området Reerslev Nord fra flg. link:


Andre historier