Udigvet 20.01.2019

Folk i Taastrup

Avisen Folk i Tåstrup

”Du står nu med det første nummer af en ny lokalavis” hed det i Taastrup i juli 1975. ”Vi har lavet den, fordi vi synes, at den etablerede presse giver dig alt for ensidige informationer om begivenhederne her i kommunen”
Fra starten hed bladet ikke ”Folk i Tåstrup”, men ”Tåstrup Ny Venstreblad”. Om begrundelsen for navnet hed det: ”Navnet ”Tåstrup Ny Venstreblad” har vi valgt, fordi initiativtagerne til bladet hører til på venstrefløjen, VS og SF. Det betyd-er dog ikke, at avisen vil få en fast til-knytning til disse to partier. Avisen vil blive tværsocialistisk og alsidig. Og den vil altid være åben overfor andres syns-punkter.”
Men navnet var ikke noget godt valg. Efter otte numre på gaden og med et oplag på 800 eksemplarer skiftede bladet navn. Begrundelsen for navneskiftet finder vi i bladet Juli 1976.
”Vi har opdaget, at det er svært at sælge et lokalblad med et navn, der kan forbindes med partiet venstre. - Vi er glade for at ha´ oplevet sådan en for-brugerbevidsthed. På den anden side skal tingene kaldes ved deres rette navn, og det er blandt andet årsagen til vi skifter navn fra ”Tåstrup Ny Venstreblad” til ”Folk i Tåstrup”.
Og således fortsatte bladet med at ud-komme i syv år. Det sidste nummer af

”Folk i Tåstrup” kom på gaden i juni 1983.
Indtil november 1979 blev bladet trykt som et A-4 blad i liggende format. Bladet blev trykt på en rotaprintmaskine i Gart-nernes Fagforening af Eigil Christensen. Derefter udkom bladet i tabloid format indtil 1983.
Bladet blev produceret i byens kollek-tiver hvor spisestuen som regel rummede god plads. Adresserne var Valbyvej 18, Valbyvej 31, Marievej 6 og Jenbaneallé 52. Da bladet blev i rigtig avisformat, var det en tegnestue i Ryesgade i København der lagde rum til. Når dead-line til stoffet var udløbet samledes en gruppe på 6-8 personer i Ryesgade fredag efter fyr-aften og søndag morgen var bladet fær-dig, så det kunne sendes til trykkeriet i

Ikast mandag morgen. I de år deltog to professionelle grafikere i opsætning af bladet og den grafiske kvalitet var høj. Lige fra starten blev der lagt vægt på at alle aktive skulle lære at skrive artikler til bladet og sætte artiklerne op. Derfor blev arbejdet med ”Folk i Tåstrup” også et sted hvor mange unge lærte at skrive, illustrere og fremstille plancher, plakater og løbesedler.
Det er svært at fortælle om bredden i stoffet læs alle numrene:

Folk i Tåstrup (1982-1983)
Folk i Tåstrup (1980-1981)
Folk i Tåstrup (1978-1979)
Folk i Tåstrup (1976-1977)
Tåstrup Ny Venstreblad (1975-1976)

Gå til forsiden

Andre historier