Udigvet 27.08.2022

Hedehusene Stationsby

Stationsbyen Hedehusene

Luftfoto af den sydlige del af Hedehusene med Spæncom, Hedehus Teglværket, husene omkring Reerslevvej i 1949.

Luftfotos er et enestående hjælpemiddel til at se et område og dermed kunne forstå, hvordan en helt samfund ser ud sådan lidt fra oven.

På fotos fra omkring 1970 har Hedehusene stadig sit helt særlige præg af store industrier med rygende skorstene, huse til indbyggerne, en kæmpe godsstation med mange sidespor til de enkelte industrier og ikke mindst i næsten alle retninger kæmpe store huller i jorden, hvor man har gravet efter ler, sand og grus. Det er ingen tilfældighed, at Hedehusene blev en mægtig stor industriby. Forudsætningerne var i den grad til stede for at industrier kunne placere sig i byen. Tre forhold på én gang har været helt enestående i den historiske fortælling. Den ene er Hedehusenes perfekte nærhed til København. Det næste har været at kunne få transporteret de producerede varer via godstog ud til ikke blot København, men hele landet og i nogle tilfælde også til det store udland. Det sidste forhold var, at området netop ligger i randzonen mellem morænelandskabet og det flade område ned til Køge Bugt, også kaldet for Heden – et fladt stykke land med istidsaflejringer. I randzonen opstod der aflejringer af forskelligt materiale, som industrien de sidste 125 år har kunnet udnytte.

Den oprindelige Hedehusene Station år 1900

Går man en tur i Hedehusene i dag er historien vedkommende ved næsten ethvert gadehjørne, og fortællingerne står i kø for at blive fortalt. Gamle industribygninger dukker op alle steder, morsomme, kreative huse er opført med de materialer, som lige kunne skaffes her og nu. Hedehusene er også fortællingen om et lokalt samfund syd for banen, som fortæller historien om den nære tilknytning mellem industrier, arbejdere og funktionærer. Man bosatte sig ved sin arbejdsplads. Man pendlede ikke til og fra arbejdet. Arbejderboligerne ved området omkring Reerslevvej er et unikt boligområde, tæt knyttet til teglværket. Gode boliger for arbejderne skabte et godt miljø og en tæt samhørighed, ikke kun når man var på arbejde, men i hele ens tilværelse. Samfundet omkring Reerslevvej havde også alle former for handlende, så alle fornødenheder kunne skaffes helt lokalt. Hedehusene i dag er en fortælling om et tidligere industrisamfund, der trods forvandlingen til et byområde, hvor folk bor, men ikke arbejder, har særdeles tydelige fysiske præg om den stolte fortid med de mange industrier.
(Kroppedal Museum)

Andre historier