Udigvet 03.03.2016

Hedehusene Hovedgaden 1950

Del af Hovedgaden set oppefra i 1950'rne. Den hvide bygningen er Pinnerups og ved siden er huset til slagteren Davidsen og frisør Carlo. Modsat ses fra venstre banken, Bernhard Hansens bageri og efter kompagnistræde ses mejerit og Irma. Alle huse og vejen er væk i dag. Nedenfor: Vejen er nu asfalteret, de smukke vejtræer er erstattet af jernmaster. Foto fra 1950'rne (Else Trier)

Andre historier