Udigvet 02.11.2019

Georg Hansens Gård

Georg Hansens gård eller stuehus fra 1907. (Bilen kører på Roskildevej mod København)
Markerne er i dag omdannet til parcelhuskvarteret Moseager, Lilleager, Tjørneager, Rosenager, Digeager og Gårdager.
(Else Trier)


Andre historier