Udigvet 20.10.2014

Gasværksvej ved Køgevej

Postkort fra 1908. Forrest den gamle kommunebygning. Vestsiden af Køgevej er ubebygget (på grunden blev Rådhuset senere opført). Taastrp Motormøllen på Valbyvej ses i baggrunden. Øst for Valbyvej var der ingen byudbygning, men marker. Til højere ses det gamle kommunekontor i dag. (Fra G. Ryding)

Andre historier