Udigvet 01.03.2015

Fløng Møllegård

Møllen, en af landets ældste,nedbrandte i fyrrerne. Gården blev revet ned i 1960. Øverstestuen med smukke malede paneler er nu på Nationalmuseet. Billedet er fra 1893. (Lokalhistorisk Arkiv)

Andre historier