Udigvet 17.01.2015

Blåkildegård i Taastrup

Luftfoto af Blåkildegård område fra 1950. T.h. luftfoto af samme oråde i1992. Nederste en rekonstruktion af Taastrup Valby agerstykker i 1682, og et fotografi af Blåkildegård i 1950, som i dag rummer Byhistorisk Samling og Arkiv. (Lokalhistorisk Arkiv og Else Trier)

Andre historier