Udigvet 01.10.2014

Baldersbrønde

Baldersbrønde ved gadekær. Til venstre, anno 1907, til højere i dag. I baggrunden til højre ses sprøjtehuset og til længere til venstre kalkmandens hus. (Et [b]gadekær[/b] er et naturlig eller kunstigt anlagt vandområde. Som regel ligger det midt i landsbyens oprindelige bebyggelse, og ofte har det kun [url=http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86stetik]æstetisk[/url] og ikke længere nogen praktisk betydning. Tidligere opfyldte gadekæret to vigtige behov, nemlig som vandingssted for landsbyens [url=http://da.wikipedia.org/wiki/Kreatur]kreaturer[/url] og som vandreservoir i forbindelse med brandslukning. Deraf navnet "branddam") (Fra Else Trier)

Andre historier