De 14 landsbyer

Adresse:
bygaden 2

Ligesom tidligere bor bønder og husmænd tæt sammen, men modsat tidligere ligger de fjorten landsbyer i kommunens område nu fast. Landsbyernes størrelse varierer dog, ligesom bopladserne tidligere. 1 1682 er Reerslev og Sengeløse de to største landsbyer med henholdsvis 21 og 16 gårde. Høje Taastrup, Taastrup Valby, Vridsløsemagle og Baldersbrønde er mellemstore landsbyer med mindst ti gårde, mens Soderup, Fløng, Marbjerg, Vadsby og Stærkende er lidt mindre landsbyer med syv-otte gårde, og Kragehave, Klovtofte og Kallerup hører til de absolut mindste landsbyer med fem garde og derunder. Bortset fra størrelsen er de fjorten landsbyer, ligesom Danmarks øvrige landsbyer, som skåret over samme læst. Landsbyen er den centrale enhed, og inde i landsbyen ligger alle huse og garde. Midt i landsbyen ses et fællesareal "forten", der ofte er stort, og som blandt andet rummer et bystævne. (Reerslev er den enesft af kommunens fjorten landsbyer,der har bevaret bystævnet. Mens en sten i Soderup markerer, hvor bystævnet i sin tid lå, er der i dette århundrede genrejst bystævner i Vridsløsemagle, Baldersbrønde, Kragehave og Taastrup Valby). Bystævnet er samlingssted for bylauget (i Baldersbrønde kan bylauget trække en tråd tilbage til middelaldere, mens det forsvandt i de andre landsbyer efter landboreformen. I dag er bylauget genetableret i Vridsløsemagle og Reerslev). Bylauget består kun af landsbyens fæstebønder, mens husmændene ikke er med. I hver af de fjorten landsbyer samles bønderne eller bylauget flere gange om året. Det er oldermanden, et hverv der går på skift mellem bønderne, der indkalder til møde ved at blæse i byhornet. Snart efter at byhornet har gjaldet gennem landsbyens gader, samles bønderne på bystævnet. Udebliver de, vanker der bøder (i Reerslev er bødekassen, i form af en smuk messingbøsse fra 1764, bevaret). På bystævnet diskuteres først og fremmest landsbymarkens drift, idet bønderne dyrker jorden i fællesskab. På bystævnet tages der derfor beslutning om, hvornår der skal pløjes, tilsåes eller høstes, og hvad der skal tilsåes med. Under mødet lytter de mindre bønder og tier, mens de store bønder taler og beslutter. (fra Else Trier)

bystævne

Bystævnet i Taastrup Valby landsby (rekonstrueret)