Udigvet 03.11.2019

Tusculanum Observatorium

Den berømte astronom Ole Rømer byggede i 1704 et landobservatorium i Vridsløsemagle. Det var her, han i 1706 i 3 dage sad og observerede stjernerne og deres måde at bevæge sig på.

Museumsleder Claus Thykier fandt i 1978 det gamle land­ob­ser­vatorium. Tre stolper mar­kerer i dag, hvor Ole Rømer havde anbragt to store astrono­miske kikkerter. Nogle sten viser, hvordan det gamle land­obser­va­torium med stue og arbejdsrum så ud. I dag kan man se en rekonstruktion af huset på Kroppedal.

Fra den 21. til den 23. sep­tember 1706 sad Ole Rømer her og fulgte stjerner­nes be­vægelser i tre døgn. Disse obser­vatio­ner, TRIDUM, dannede senere grund­­lag for teorien om stjernernes egenbe­vægelse. 

Observatoriet    Rekonstruktion fra 2006

Observatorium Tusculanum 2006            Rekonstruktion 2006

Ole Rømer blev berømt i 1676, da han under et ophold i Paris opdagede, at lys har en hastighed. Han kaldte dette fænomen for lysets tøven. En statue uden portræt­lighed viser Ole Rømer i det øjeblik, han opdager lysets tøven. Statuen er udført af Ludvig Brandstrup og stod indtil ca. 1990 foran Polyteknisk Læreanstalt i Sølvgade i København.

Observatorium Tusculanum    Status af Ole Rømer

Observatorium Tusculanum 2006            Ole Rømer 2006

(Else Trier)


Andre historier