Udigvet 19.10.2014

Taastrup Nykirke

Taastrup Nykirke set fra Jernbanealle anno 1912. (fra G. Ryding)

Andre historier