Udigvet 28.07.2020

Taastrup Nykirke

Luftfoto af området anno 1949.
Kirken er opført i 1907 ved arkitekt Holger Jacobsen. Kirken er opført i gule mursten over granitsokkel. Bygningen består af et skib og polygonalt udformet kor orienteret vest-øst med koret mod vest og indgangen mod øst, for at vende indgangen mod Taastrup Hovedgade (tidl. Køgevej). Tårnet er placeret selvstændigt syd for skibets østende, inspireret af de italienske campaniler. 
(GI)


Andre historier