Udigvet 25.09.2014

Stærkende

Luftfoto fra 1970

Stærkende er den sydligste landsby i kommunen. Navnet består af to led, nemlig ordene "stærk" og "inge". Stærkende betyder "Stedet for de stærke beboere". Vi skal helt frem til 1334 før vi i de skriftlige kilder finder navnet Stærkinggæ og i 1403 som Sterkinge. Der har dog boet folk her tidligere, idet der er tre bronzealderhøje lige vest for byen. I 1650 blev stedet, som så mange andre, udplyndret af svenskerne og folk måtte flygte, men i 1682 blev der registreret en mindre landsby med 7 gårde og nogle huse. Tre gårde og næsten alle husene kom i slutningen af 1600 tallet til at fæste under det nyoprettede gods Gjeddesdal (se også under Reerslev). Ved udskiftningen i 1794 var der 10 gårde og 24 huse. De 3 gårde og tyve huse der fæstede under Gjeddesdal fik alle deres jord placeret i den sydøstlige del af landsbyjorden, således at de kom til at støde op til Gjeddesdals hovedgårdsjord, og blev kaldt Stærkende huse. Resten af gårdene og husene blev liggende inde i landsbyen. I slutningen af 1800 tallet blev der bygget to møller. Den oprindelige Tjørnehøj Mølle, opført i 1885 og beliggende i landsbyen, er nu erstattet af en motordrevet mølle. Maglehøj Mølle - en såkaldt gallerihollænder - opførtes samtidig lidt syd for landsbyen. Den var i drift 1885-1957 og blev restaureret i 1980erne. (fra Kroppedl)


Andre historier