Udigvet 07.04.2015

Smedje og købmand i Vridsløsemagle

Ved indgang til landsbyen, Ole Rømersvej 42, ligger et smukt gammelt stråtækt hus. Huset, der er fra 1791, var førhen et dobbelthus. I husets højre del holdt en smedje førhen til, og i husets venstre var der en lille købmand.

Foruden købmandsbutik var her en Veje- og Ud­skænk­ningsbod. De vogne, der førhen transporterede tørv fra mo­sen bagved, blev vejet her. På det gamle billede ses købmand Osvald Hansen foran sin forretning. I dag er huset privatbolig (se billedet nedenfor).
(Else Trier)


Andre historier