Udigvet 13.10.2014

Kransenedlæggelse i Kragehave

Kransen nedlægges d. 5. maj. 1985, ved Mindesten for sabotagehandlinger, opstillet ved jernbanen i Kragehave. Fra venstre Jørgen Zabell (Hjemmeværnet) og Borgmester, Politikommissær, Laurids Christensen. En dame , midt under højtideligheden, ligger sine blomster ved Mindestien. (fra Ole Rasch)

Andre historier